Toegepaste psychologie logoAls toegepast psycholoog kan je werkzaam zijn in verschillende gebieden. HBO opleidingen toegepaste psychologie en universitaire opleidingen psychologie hebben verschillende specialisaties die je hierop voorbereiden.

Hieronder staan verschillende werkvelden toegelicht met voorbeelden van taken/functies die een toegepast psycholoog kan vervullen. Er is hier ook een overzicht te vinden van vacatures die geschikt zijn voor toegepast psychologen. In dit overzicht staan naast de actuele vacatures ook de verlopen vacatures. Dit is om een beeld te geven van de functies waar om een toegepast psycholoog/HBO psycholoog gevraagd werd/wordt.

Gezondheid & Zorg

Het werkveld van de klinische psychologie is enigszins complex. Universitair psychologen kunnen doorstromen in een opleiding tot GZ-psycholoog (gezondheidspsycholoog). Deze opleiding duurt enkele jaren, hierbij wordt de GZ-psycholoog in opleiding ook twee jaar begeleid bij zijn werk. Behandeling door een GZ-psycholoog wordt door verzekeraars vergoed in het basispakket. Voor HBO toegepast psychologen is het dus goed om je te beseffen dat GZ-psychologen beter en langer opgeleid zijn voor werk in een klinische setting, en dat je als HBO toegepast psycholoog een ondersteunende taak naar hen en bijvoorbeeld psychiaters toe kan hebben. Je voert dan bijvoorbeeld een deel van een behandeling uit. In vergelijking met een WO-basispsycholoog mogen HBO toegepast psychologen net zoveel werkzaamheden uitvoeren. Er zijn op HBO-niveau weinig opleidingen die specifiek naar klinische psychologie specialiseren, Saxion Deventer is tot nu toe de enige. Andere opleidingen bieden specialisaties naar Gezondheid & Zorg aan, dat breder is georiënteerd. Je kan bijvoorbeeld komen te werken in organisaties als de GGD, ziekenhuizen en het RIAGG. Voorbeelden van functies die er zijn voor toegepast psychologen: Gezondheidsvoorlichter, hulpverlener verslavingszorg, medewerker bij een centrum voor psychiatrische begeleiding en psycholoogassistent bij testafname.


Arbeid & Organisatie
In dit werkveld zijn zowel commerciële als dienstverlenende werkzaamheden voor toegepast psychologen. Organisaties waar je als toegepast psycholoog terecht kan komen zijn bijvoorbeeld trainingsbureaus, reïntegratiebureaus, Arbo-diensten en werving- en selectiebureaus. Ook binnen organisaties kan je werkzaam zijn in afdelingen als Personeel en Organisatie (P&O) of Human Reources (HR). Werkzaamheden en functies voor toegepast psychologen zijn bijvoorbeeld: Trainer in communicatievaardigheden, loopbaanadviseur voor mensen die moeten reïntegreren, medewerker in een werving- en selectiebureau en medewerker personeelszaken.

Maatschappij, Consument & Veiligheid
Verschillende opleidingen (HvA, Fontys, HL) laten studenten zich specialiseren naar werkzaamheden in het werkveld van maatschappij, consument en veiligheid. Voorbeelden van organisaties waar je als toegepast psycholoog terecht kan komen zijn gemeentelijke instellingen & andere overheidsinstellingen of adviesorganisaties. Werkzaamheden en functies waar je als toegepast psycholoog kan komen te werken zijn bijvoorbeeld: Marktonderzoeker, consumentenvoorlichter en adviseur. 

Ontwikkeling, Jeugd en Onderwijs

Het ontwikkelingsaspect van dit werkveld betekent dat je als toegepast psycholoog met kinderen, maar ook met ouderen kan gaan werken. De ontwikkeling van een mens gaat immers een heel mensenleven door. Voorbeelden van organisaties waar je als toegepast psycholoog kan werken zijn schooladviesbureaus en de maatschappelijke dienstverlening. In dit werkveld kan je in de hulpverlening terecht komen, om met jongeren en ouderen te werken, maar je kan ook werken in samenwerking met scholen, bijvoorbeeld als adviesgever. Voorbeelden van functies en werkzaamheden zijn: jeugdhulpverlener, maatschappelijk begeleider, docent, schooladviseur, ouderenconsulent, trainer, opleidingsadviseur.

Kijk in de volgende artikelen voor een gedetailleerder inzicht in de Toegepaste Psychologie:

Wat is een Toegepast Psycholoog?

- Wat is toegepaste psychologie?

Opleiding informatie Toegepaste Psychologie