Toegepaste psychologie logoToegepaste psychologie is in Nederland een relatief nieuw begrip in het onderwijs en het werkveld. In het buitenland is het begrip 'Applied Psychology' al veel langer in gebruik.

Toegepaste psychologie is het gebruik van psychologische methoden en psychologische wetenschap om praktische problemen in verschillende gebieden op te lossen. Voorbeelden van deze gebieden zijn: gezondheid, organisaties & arbeidsomgevingen, onderwijs en productontwikkeling. Ook is toegepaste psychologie aanwezig in klinische psychologie, arbeids- & organisatiepsychologie, sportpsychologie, enzovoort. Op de Engelstalige wikipedia over 'applied psychologie', wordt Hugo Münsterberg (1863 - 1916) als schepper van de toegepaste psychologie aangehaald. In de eerste regel van dit artikel wordt het onderscheid gemaakt tussen het onderwijs en het werkveld, hieronder wordt dit verduidelijkt.

Onderwijs
Als we het hebben over onderwijs en psychologie, zijn we in Nederland (tot nu toe) gewend aan de universitair opgeleide psychologen. Sinds enkele jaren is er een HBO-variant van de opleiding psychologie, de toegepaste psychologie. Voor gedetailleerde informatie over de aanbieders van de opleiding toegepaste psychologie: Studie informatie toegepaste psychologie. Studenten toegepaste psychologie worden meer praktisch opgeleid dan studenten die universitaire psychologie volgen. Bij de opleiding toegepaste psychologie wordt meer aandacht gegeven aan vaardigheden die men in de praktijk nodig heeft, zoals onder andere: adviseren, voorlichten, trainen, coachen en praktijkgericht onderzoeken. Hierin onderscheidt een student van toegepaste psychologie zich van een student WO-psychologie (WO = wetenschappelijk opgeleid), die wordt opgeleid vanuit een theoretischer kader met onder andere als doel wetenschappelijk onderzoek te gaan doen. Interessant is (de brug naar de volgende alinea) dat veel WO opgeleide psychologen uiteindelijk toegepaste psychologie bedrijven!

Werkveld
Wanneer we het begrip 'toegepaste psychologie' breder trekken dan alleen de opleidingen die worden aangeboden, en meer naar het werkveld gaan kijken, wordt duidelijk dat in het werkveld erg veel sprake is van toegepaste psychologie. Wanneer psychologen (HBO en WO) in een werkomgeving aan de slag zijn praktijkproblemen op te lossen met behulp van psychologische kennis, is er sprake van toegepaste psychologie. Het onderscheid dat op opleidingsniveau gemaakt wordt, vervaagt dus tot op zekere hoogte in het werkveld. Veel WO-psychologen kiezen niet voor een carrière in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, maar komen te werken in functies met taken die vallen binnen de toegepaste psychologie. Werknemers met een HBO-opleiding toegepaste psychologie gaan zich in ditzelfde vaarwater begeven. Kijk hier voor actuele vacatures waar een toegepast psycholoog geschikt voor zou kunnen zijn.

Kijk in de volgende artikelen voor een gedetailleerder inzicht in de Toegepaste Psychologie:

- Wat is een Toegepast Psycholoog?

- Wat voor werk doet een Toegepast Psycholoog?

- Opleiding informatie Toegepaste Psychologie