Hogeschool

Hogeschool Leiden

Competenties/Leertaken

Competenties:Tijdens de opleiding doe je kennis op over psychologische theorieën, methoden en technieken, bijvoorbeeld over verschillende psychodiagnostische testen en modellen van menselijk gedrag. Je traint praktische vaardigheden zoals gesprekstechnieken en observatietechnieken. De verschillende werkvormen zijn: colleges, trainingen, studieloopbaan-begeleiding, projecten en opdrachten.

Onderscheidende thema's studie

jeugd, praktijkgericht onderzoek

Honourstraject

Ambitie en menselijke maat is de slogan van hogeschool Leiden. Daarnaast biedt de opleiding studenten die iets extra’s willen de mogelijkheid van een honourstraject.

Numerus Fixus

200 studenten per jaar

Aangeboden minoren

Pre-universitaire minor

Jeugdcriminaliteit en veiligheid

Levenslooppsychologie

Talentmanagement

Training & Coaching

Toegepaste psychologie, de basis

Sociaal ondernemen

Mogelijke studievormen

Voltijd

Link opleiding

http://www.hsleiden.nl/toegepastepsychologie/