Hogeschool

Hanze Hogeschool Groningen

Competenties/ leertaken

De leergebieden naar kerncompetenties:
1. Gedragsbeoordelen. De student leert psycho-diagnostisch onderzoek op te zetten en uit te voeren. Hier valt het inventariseren, analyseren en interpreteren van gedragsvraagstukken onder.
2. Gedragsbeïnvloeden. De student leert ontwikkel-, leer- en/of veranderbehoeften vast te stellen en een traject gericht op het verbeteren van het functioneren uit te voeren. Deze verbetering kan bestaan uit het vergroten van de inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. Het traject bestaat bijvoorbeeld uit: coaching, training, of een voorlichting.
3. Onderzoeken. De student leert praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te voeren en weet bestaand onderzoek van wetenschappelijk opgeleide psychologen te gebruiken voor vraagstukken in de praktijk.
In alle beroepsrollen toepassen van: ondernemend en professioneel werken.

Specialismen studie

Jeugd:
Studenten worden voorbereid op functies bij schoolbegeleidingsdiensten, rollen gericht op diagnostiek, begeleiding en training binnen scholen en jeugdhulpverlening. De opleiding Toegepaste Psychologie werkt samen met de lectoraten Integraal jeugdbeleid en Leren en gedrag.
Gezondheid:
Het werkveld toegepaste Gezondheidspsychologie houdt zich binnen de opleiding bezig met het analyseren en het plegen van interventies van voorlichtende, preventieve, begeleidende en curatieve aard.
Studenten worden voorbereid op functies als gezondheidsvoorlichter, gezondheidsbevorderaar, implementatiemedewerker, begeleider van chronisch zieken en hun familie, stresscoach etc.
Er is in toenemende mate aandacht in onderwijs en onderzoek voor positieve psychologie en healthy ageing  Er is ook een mogelijkheid voor een student om zich verder te bekwamen op het gebied van rehabilitatie.
Arbeid en Organisatie:
Een toegepast psycholoog op het gebied van Arbeid- en organisatie heeft instrumenten en vaardigheden waarmee een optimale relatie tussen een individu(en) en organisatie gerealiseerd kan worden.
Bedrijfsprocessen en werkomgevingen kunnen geoptimaliseerd worden. De expertise op het gebied van Toegepaste Arbeids- en Organisatiepsychologie wordt mede gevoed vanuit de lectoraten Duurzaam HRM-beleid en Arbeidsparticipatie.

 

Onderscheidende thema’s studie

Naast de stage wordt er veel gewerkt met opdrachtgevers uit het werkveld. Motiverend voor studenten en waardevol voor externe organisaties.
Gedragsbeoordeling: De afgestudeerde heeft een goede basis kennis en vaardigheid. Ook toegepast op het gekozen specialisme.
Gedragsbeïnvloeding: In de studie is een intensieve doorlopende leerlijn waarin trainen en coachen centraal staat. Iedere student heeft veel praktijkervaring opgedaan binnen en buiten de opleiding.
Praktijkgericht onderzoek: Er zijn veel mogelijkheden voor studenten en docenten om onderzoek te doen bij veel verschillende lectoraten en/of voor een externe opdracht gever.
Er is aandacht voor diversiteit en interculturele communicatie en veel mogelijkheden voor internationale stage en onderwijs.

Excellentie- & Honourstraject

De opleiding streeft naar een ambitieuze studiecultuur. Sinds 2008 kent de opleiding een honourstraject. Student kiezen en worden geselecteerd voor een drie jaar lang extra programma (30 studiepunten). Ook zijn er mogelijkheden voor student assistenten, honours student-assistentschappen en honours stages.

Numerus Fixus

Aantal: instroom van 192 per jaar in september

Aangeboden minoren

Naast bovengenoemde specialisaties biedt de opleiding in samenwerking met collega opleidingen de volgende mogelijkheden in het keuzesemester:

1.    Werkcoach

2.    Rehabilitatie

3.    Gezond opgroeien

4.    Game on

5.    HRM

6.    Consumentengedrag

7.    Gedragsverandering door beweeg interventies

8.    Ondernemerschap

9.    Honours minor Da Vinci

Et cetera

Minor Toegepaste Psychologie voor studenten buiten de eigen opleiding welke start in september en februari.

 

Mogelijke studievormen

Voltijd

Link opleiding

Hier