Hogeschool

Saxion

Competenties/ leertaken

Toegepaste Psychologie (TP) richt zich op vraagstukken en uitdagingen van mensen van diverse leeftijden. Tijdens de opleiding leer je meer over het coachen van mensen bij hun functioneren in het dagelijks leven, tijdens de studie of in het werk. Daarnaast speelt de interactie tussen mens en technologie een belangrijke rol. TP is jouw opleiding als je interesse hebt in het gedrag van mensen, je snel verbanden ziet en als je affiniteit hebt met statistiek.

Het brein als jouw domein
Individuen, maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben steeds meer behoefte aan professionele psychologische ondersteuning. Ze zijn op zoek naar praktische oplossingen voor individuele en/of bedrijfsgerichte problemen. Dit is mogelijk door het toepassen van kennis en onderzoeksmethoden uit de psychologie. Zoals het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek, het herkennen en oplossen van gedragsproblematiek en het vergaren van psychologische kennis door het uitvoeren van toegepast onderzoek.

Werken met echte cliënten
Dus heb jij interesse in het coachen en begeleiden van kinderen of volwassenen bij hun functioneren in het dagelijks leven, tijdens hun studie of werk? Vind je het gedrag van mensen interessant en wil je weten hoe de psychologie dat gedrag verklaart en probeert te beïnvloeden? Wil je tijdens je studie werken met échte cliënten en veel persoonlijke begeleiding krijgen? Dan is TP jouw opleiding!

Specialismen/ contexten/ werkvelden studie

Vanaf het derde studiejaar is het mogelijk je te specialiseren in de volgende uitstroomprofielen (hoofdstromen):

Gezondheidspsychologie: psychologie van de gezonde mens en psychopathologie (gedragsstoornissen), ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidsleer, kennis van de gezondheidszorg & maatschappij, e-health, preventie en empowerment

Gedrag & Technologie: interactie mens & machine, cognitieve psychologie, functieleer, usability design, serious gaming en ethiek

Arbeids- en Organisatiepsychologie

Onderscheidende thema’s studie

Psychodiagnostisch onderzoek
Binnen elke hoofdstroom leer je hoe je op basis van een hulpvraag van een cliënt of patiënt een psychodiagnostisch onderzoek moet uitvoeren. Door het voeren van gesprekken en afnemen van tests krijg je een beeld van wat er precies aan de hand is en hoe je iemand verder zou kunnen helpen. Ook is er aandacht voor kennis en vaardigheden op het gebied van het voorkomen en behandelen van gedragsproblemen. Je kunt daarbij denken aan het opzetten van een voorlichtingscampagne of het geven van een geheugentraining.

Toegepast onderzoek
Daarnaast houd je je bezig met het vergaren van psychologische kennis door het uitvoeren van toegepast onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuw soort behandeling. Om dit goed te kunnen doen wordt tijdens je studie intensief aandacht besteed aan psychologische theorieën, methoden en technieken van onderzoek.

Excellentie- & Honourstraject

Aanwezig

Numerus Fixus

 Nee

Aangeboden minoren

In de vrije ruimte heb je de mogelijkheid je kennis te verdiepen of te verbreden. De minoren die wij Saxionstudenten aanbieden zijn gelijk aan de verschillende hoofdstromen.
Hiernaast bieden wij de minor Prestatiepsychologie aan. Deze is ook toegankelijk voor de niet-Saxionstudent. Voor meer informatie of om je in te schrijven kun je terecht op www.kiesopmaat.nl.

Mogelijke studievormen

Voltijd/Deeltijd

Link opleiding

saxion.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/toegepaste-psychologie/studie-inhoud