Hogeschool

Hogeschool van Amsterdam

Competenties/leertaken

De opleiding Toegepaste Psychologie van de hogeschool van Amsterdam bereidt je voor op maatschappelijke en commerciële functies waarin jouw kennis van de psychologie de basis vormt voor je inzetbaarheid. Tijdens deze opleiding leer je om psychologische kennis toe te passen in situaties waarin menselijk gedrag centraal staat.
Een toegepast psycholoog werkt met mensen. Je wordt opgeleid tot gedragskundige en bent aan het eind van de studie bekwaam in:

 • Signaleren, analyseren en beoordelen van gedragsvraagstukken;
 • Voorlichten van personen over gedragsvraagstukken;
 • Adviseren rond verandering van menselijk gedrag;
 • Begeleiden en coachen van personen bij het verbeteren van hun functioneren;
 • Trainen van personen in inter- en intrapersoonlijke vaardigheden.
   

Specialismen/contexten/ werkvelden studie

Tijdens de hoofdfase krijg je de mogelijkheid om je verder te verdiepen en te specialiseren in een van de werkvelden:

 • Onderwijs en Ontwikkeling;
 • Consument en Maatschappij;
 • Arbeid en Organisatie of Gezondheid;
 • Zorg en Welzijn.

Onderscheidende thema’s studie

 • Stage lopen vanaf kwartaal 2 in de propedeuse
 • Grootstedelijke thematiek

Excellentie- & Honourstraject

Aanwezig

Numerus Fixus /Decentrale selectie

Aantal: 350
De HvA opleiding TP heeft vanaf 2015 een decentrale selectie (in plaats van eerdere loting). Informatie hierover vind je hier

Aangeboden minoren

 • Brein en gedrag
 • Sportpsychologie (v.a. september 2012)

Mogelijke studievormen

Voltijd/Deeltijd

Link opleiding

link