0
0
0
s2sdefault

Wat een druk altijd voor de vakantieperiode! In veel bedrijven lijkt het alsof alles wat het eerste halfjaar gepland was nog gauw afgerond moet worden. Alsof er geen tweede halfjaar komt en geen enkel uitstel mogelijk is. In het onderwijs is de drukte in juni nog extremer en urgenter: het school- en studiejaar moet afgesloten worden.

Dus krijgen kinderen een rapport en een beslissing of ze overgaan (kan spannend zijn), nemen ze afscheid van de leerkracht of zelfs van de school (een hele verandering) en hebben ze ook nog een programma vol bijzondere activiteiten die blijkbaar allemaal in juni moeten plaatsvinden (pff… ouders herkennen dit!). Ook als middelbare scholier of student word je geacht je zaakjes op orde te hebben voor de zomerstop en voor het volgende studiejaar.

Stress!
Een hoop gestress dus voor veel jonge mensen én hun omgeving. Nou is een portie ‘gezonde’ stress voor de meesten niet verkeerd; stress kan immers helpen om goed te presteren. Extreme drukte kunnen we best een tijdje volhouden.
Over het algemeen dan. Want hoe maken de mensen het voor wie élke verandering en élke onzekerheid moeilijk is? Voor wie elke afwijking van het dagelijks ritme bijna onoverkomelijk is? Bijvoorbeeld vanwege autisme of een autismeverwante stoornis. Dan heb je het deze junimaand extra zwaar. Er komt nogal wat op je af. De jaarlijkse “pré-vakantie-stress”, de invoering van Passend onderwijs die voor onzekerheid zorgt, de overheveling van jeugdzorg en ggz-taken naar de gemeente waardoor vaste behandelaars en contactpersonen mogelijk al van het toneel verdwijnen, door ontslag of reorganisatie.  Ga er maar aan staan als ouder of begeleider.

Nieuwe namen en rugnummers
En in hoeverre krijgen deze cliënten last van nog een verandering door de komst van de DSM-5? Dit classificatiesysteem is in Amerika opgesteld als opvolger van de bekende DSM IV en is voor het eerst volledig in het Nederlands vertaald. Op 20 juni jl. presenteerden het NIP en uitgeverij Boom de beknopte versie van het boek aan een zaal vol psychologen. Emeritus-hoogleraar en psychiater Michiel Hengeveld die als supervisor betrokken was bij de vertaling, zette de meest opvallende wijzigingen op een rij.
Nieuwe namen en rugnummers, daar komt het in feite op neer: er zijn toevoegingen, anders vertaalde namen, andere indelingen in categorieën van psychische stoornissen, de vijf assen verdwijnen én stoornissen die als zodanig verdwijnen. Cliënten die nu weten dat zij het syndroom van Asperger of PDD-Nos hebben, zullen later moeten wennen aan een ander ‘label’, want Asperger en PDD-Nos zijn geschrapt.  Deze vallen straks onder de Autismespectrumstoornis. Welke aspecten en maten van ernst worden beschreven in de nieuwe classificatie werd uitgelegd door Annelies Spek van het Autisme Kenniscentrum. Zij adviseerde om bij de anamnese en diagnostiek van psychische problematiek vanaf heden ook vast te kijken naar de toekomstige classificering.
Wanneer de DSM-5 daadwerkelijk als nieuwe standaard gaat fungeren, is echter nog niet bekend. Voor het zover is, moeten allerlei partijen nog heel wat voorbereidend werk verzetten.

Tot die tijd is er een schone taak voor ouders, begeleiders en (toegepast) psychologen om hun kind of cliënt door deze tijden van stress en onzekerheid heen te loodsen. Daarbij let je natuurlijk ook op je eigen pré-vakantie-stress…! Sterkte nog even. 

Kijk voor meer informatie op:
http://www.psynip.nl/het-nip/nieuws/dsm-5_geen-diagnostische-bijbel_.html?pageId=975155;
http://www.ggznieuws.nl/home/de-dsm-5-acht-antwoorden-van-psychiater-michiel-hengeveld/;
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/20/kamerbrief-samenhang-transitie-jeugdzorg-en-invoering-passend-onderwijs.html;
http://www.jeugdzorgnederland.nl/nieuws/nieuws/geluk-concludeert-opnieuw--geen-garantie-continu-iteit-jeugdzorg/;
http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Vakantiestress.htm

Geschreven door Corine Willemse
Bio: Mijn naam is Corine, ik ben 46 jaar, toegepast psycholoog, met stage- en afstudeerervaring in het voortgezet onderwijs. Daarnaast ben ik opgeleid en werkzaam (geweest) als journalist en communicatieadviseur. Omdat ik het belangrijk en inspirerend vind om mij in te zetten voor de toegepaste psychologie, ben ik actief voor de beroepsvereniging NBTP en schrijf ik over actuele ontwikkelingen in mijn interessegebieden jeugd, onderwijs & gezondheid. En ik zoek een nieuwe uitdaging als TP’er, in het noorden.

TP-Vacatures

- No Current Openings -